Gruvnäring i Sverige

Sverige är ett av Europas viktigaste gruvländer. Tillsammans med stålverken utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin. Gruvnäringen är Sveriges äldsta industri med historia från 1200-talet och framåt. Nu står gruvindustrin inför en ny spännande framtid.Strategi

Bolaget arbetar med en fem stegs metod för kunna både tid och kostnadseffektivt finna samt arbeta vidare intressanta projekt. 

STEG 1: Vid första steg arbetar bolaget med noggrant akrivarbete. Här studeras gamla områden, kartor samt rapporter. Även outforskade områdens potential utvärderas.

STEG 2: Här sker en inmutning av ett område där det bedöms hög potential finns. En ansökan till Bergstaten skickas för beviljning av undersökningstillstånd.

STEG 3: Efter beviljning av undersökningstillstånd arbetar bolaget i fält. Geofysika mätningar, jordprover samt analyser av dessa arbeten sker. 

STEG 4: Vid positiv utgång av "steg 3" planeras ett borrprogram på utsatt område. Efter borrning analyseras borrkärnor. 

STEG 5: Bolaget fattar nu beslut om ett omfattat borrprogram för kunna gå vidare med en bearbetningskoncession som är första steget till en aktiv gruva. 

Organisation
Tore Hallberg 

Verkställande Direktör

Född 1950, geolog, Göteborg. Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Goldore Sweden AB (publ).

Ulrich Andersson

Styrelseledamot

Född år 1966, Ulrich Andersson är en välkänd entreprenör inom råvarubranschen. Han har varit inblandad i ett flertal bolag som tagit sig till börsen med framgång.

 
Patrik Perenius

Styrelseordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm. Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Blue Lake Minerals AB (publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ).

My Simonsson

Styrelseledamot 

Född 1976, advokat, Bovallstrand. Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Blue Lake Minerals AB (publ), Nickel Mountain AB och Advokatbyrån Simonsson AB. Suppleant i ett flertal privata bolag.