För en fungerande framtid

Archelon REE AB mål är att prospektera och finna lösningar på utvinning av REE mineraler i Sverige under goda förhållanden.

Energi

Grön energi står i centrum i dagens samhälle. En omställning från fossila bränslen till grön energi sker globalt och utbyggnaden av solceller, vindkraft och vattenkraft krävs de sällsynta jordartsmetallerna. 

Industri

Mobiler, datorer, fordon, energi, detta är några exempel där sällsynta jordartsmetaller behövs för kunna produceras. Industrin i hela världen är beroende av dessa metaller när omställningen sker och mindre utsläpp vid produktion prioriteras.